• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego rozpoczęło współpracę z Fundacją Sempre a Frente w ramach programu psychoedukacyjno-profilaktycznego „Szkoła proMOCji zdrowia psychicznego”. W tym celu zostaną zorganizowane warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Obecne, trudne czasy związane z pandemią koronawirusa i jej konsekwencjami, do których należą zdalne nauczanie, brak rzeczywistego kontaktu z rówieśnikami, poczucie samotności, stresu, a nawet braku sensu lub możliwości podejmowania dotychczasowych aktywności, stawiają nas jako placówkę w obliczu potrzeby podejmowania kompleksowego wsparcia. Nasza szkoła dba o dobrą jakość edukacji, czego wyrazem są wieloletnie sukcesy w rankingach. Nie byłyby one możliwe bez dbałości o stworzenie młodzieży dobrych warunków kształcenia, poczucia bezpieczeństwa oraz dobrej atmosfery. Poprzez udział w projekcie chcemy również wzmocnić wiedzę i umiejętności nauczycieli i rodziców w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.