• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

W poniedziałek 30 października uczniowie klas I LO udali się na spektakl przygotowany przez Witolda Kopcia "Obrona Sokratesa" w oparciu o jeden z najsłynniejszych dialogów Platona. Z pewnością udało się artyście zarówno przybliżyć młodemu odbiorcy postać i poglądy wielkiego filozofa, jak i pobudzić do refleksji nad potrzebą suwerenności intelektualnej i nad rolą słowa, które może służyć i manipulacji, i głoszeniu prawdy.

Po monodramie odbyła się dyskusja z udziałem wykładowcy retoryki w KUL, panem doktorem Arturem Plisieckim, aktorem grającym Sokratesa i reprezentantem palestry lubelskiej.