• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Pozostając w klimacie obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego klasy 1ALO i 1BLO uczestniczyły w warsztatach edytorskich.  Spotkania odbyły się na języku polskim, dzięki uprzejmości Pani Prezes Koła Edytorów KUL - Idze Adamczyk. Pani Iga jest jednocześnie starościną roku oraz opracowuje wydanie dziennika 15-letniej więźniarki obozu na Majdanku. Uczniowie poznali pracę edytorską oraz wykonali ćwiczenia z zakresu edycji tekstu.