• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Uprzejmie informujemy, że zostały opracowane procedury bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19. Prosimy Rodziców o szczegółowe zapoznanie się z Procedurami oraz o wydrukowanie i podpisanie załączonej Deklaracji. Uczniowie oddają podpisane deklaracje wychowawcom 1 września 2020 r. podczas spotkań w klasach.

Wszyscy Pracownicy Szkoły, Uczniowie oraz Rodzice są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszych Procedur.

Załączniki: