• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że dni 4, 5 i 6 maja 2020 r. nie są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli są to dni normalnej zdalnej nauki dla wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich Liceum.

Małgorzata Owsik