• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

„Lublin w sieci życzliwości” to cykliczny projekt, którego celem jest promocja życzliwości, jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.

Dnia 15 grudnia zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt „Lublin w sieci życzliwości”. Podczas konferencji grupy biorące udział w 10. edycji projektu  zaprezentowały swoje inicjatywy. Wydarzenie było także okazją do podsumowania 10 lat działalności Fundacji KReAdukacja.

Uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego pod opieką asystenta psychologa szkolnego Pana Kamila Frąca wybrali się na konferencję, by opowiedzieć o swoich pomysłach, zrealizowanych inicjatywach oraz przedstawić efekty swoich działań. Wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów, a nasza szkoła otrzymała tytuł „Ambasadora Życzliwości”.

Galeria