• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

W piątek cała społeczność Sobieskiego (oraz klasy 7 i 8 Chrobrego) zebrały się na wspólnej szkolnej Wigilii. Pani dyrektor Małgorzata Owsik powitała przybyłych, a szczególne naszych absolwentów -  maturzystów z poprzednich lat, i złożyła życzenia dobrych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia refleksji i zachętę do czynienia dobra wyraził też pan prezes Waldemar Leszcz.

Świętowanie rozpoczął występ naszych młodych aktorów i chórzystów, którzy pod kierunkiem pani Justyny Krenz przygotowali bożonarodzeniowe przedstawienie.

Następnie ksiądz Mariusz Górniak odczytał Ewangelię o narodzeniu Jezusa i rozpoczęło się dzielenie się opłatkiem i dobrym słowem. Potem biesiadowaliśmy przy suto zastawionych wigilijnymi potrawami stołach.

Miło nam też było z powodu wizyty wielu ubiegłorocznych gimnazjalistów, którzy przyszli spotkać się z nauczycielami i kolegami, i poświętować w atmosferze, za którą tęsknią. 

Galeria zdjęć