• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

W czwartek 25 kwietnia uczniowie klas trzecich naszego Liceum otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Z tej okazji odbyła się mała uroczystość, na którą przybyli nauczyciele, reprezentanci młodszych kolegów, a także rodzice.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że koniec licealnego etapu edukacji jest zarazem początkiem dalszej drogi rozwoju i zapewniła o serdecznej pamięci. Następnie głos zabrała pani Urszula Bury reprezentująca zarząd Szkoły. Wyraziła nadzieję, że nasi absolwenci staną się w przyszłości dobrymi lekarzami, prawnikami, ekonomistami... W dowód uznania wspaniałych osiągnięć - sukcesów w olimpiadach przedmiotowych  - nagrodą ufundowaną przez pana prezesa Jacka Burego uhonorowane zostały Klaudia Tylus i Magdalena Bojarska.

Przedstawiciel rodziców - pan Witold Grabarczuk wyraził podziękowania Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu, podkreślając walory naszej Szkoły, które sprawiają, że jest ona przyjazna uczniom.

W imieniu absolwentów piękne podziękowania  pani Dyrektor, wychowawczyniom - pani Dorocie Iberszer i pani Barbarze Kościuk, wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom złożyli Ola Czępińska i Michał Rząd.
Na część artystyczną złożyła się scenka kabaretowa przygotowana pod bacznym okiem pani Justyny Krenz oraz refleksja poetycko-muzyczna - pod okiem pani Ireny Babkiewicz.

Ewa Wojtowicz - już absolwentka - brawurowo wykonała piosenkę na zakończenie uroczystości.

Tort ufundowany przez rodziców osłodził rozstanie z murami Szkoły.

Galeria zdjęć