• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Co się kryje za słowem sukces?

Wyniki ostatnich egzaminów gimnazjalnych okazały się sukcesem Sobieskiego. Mamy najwyższe wyniki w Lublinie  z przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego, a z języka polskiego, historii i matematyki zajęliśmy drugie miejsce (link).
Równie dużym sukcesem Sobieskiego są wyniki egzaminu maturalnego (link).

To rezultat nie tylko zainteresowań i uzdolnień uczniów. Za sukcesem kryje się mrówcza praca gimnazjalistów i nauczycieli Sobieskiego. Nauce poświęcili nie tylko czas lekcyjny, ale także zajęcia dodatkowe, w tym sobotnie. Godziny wyjaśniania czegoś jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz…

Trudności mają uczniowie mniej zdolni, jak i bardziej zdolni; ci, którzy zakończyli naukę w podstawówce z wyróżnieniem i bez wyróżnienia. Wszyscy oni w naszej szkole mogli odkryć, że najważniejsze, aby czuć, że uzyskali wynik lepszy, niż się tego spodziewali.

W tym roku szkolnym w olimpiadach przedmiotowych nasi licealiści zdobyli 13 tytułów laureatów lub finalistów (link), a gimnazjaliści 33 takie tytuły (link).

Za wysokimi wynikami naszych uczniów kryją się wartości; współpraca ucznia z nauczycielem, zaufanie, wytrwałość. To stanowi o sukcesie. To oferuje Sobieski!

Co się kryje za słowem sukces?