• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad, turniejów i konkursów, uczniami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Lublin, jak również przez inne podmioty, odbyło się 13 czerwca 2019 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Elsnera 5.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, dr Mariusz Banach wręczył tegorocznym zwycięzcom nagrody książkowe i dyplomy, natomiast szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2018/2019.

W olimpiadach, turniejach i konkursach laureatami i finalistami zostali uczniowie z 18 szkół. Ogółem 225 uczniów zdobyło 304 tytuły, w tym 144 tytuły laureata i 160 tytułów finalisty. Uczniowie biorący udział w zawodach stopnia międzynarodowego olimpiady oraz laureaci zawodów stopnia centralnego olimpiady otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin.

Wśród nagrodzonych znalazło się kilkoro uczniów Sobieskiego: Mikołaj Walicki (laureat Olimpiady Chemicznej, finalista Olimpiady Fizycznej, laureat Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i chemii), Damian Borysiuk (laureat Olimpiady Przedsiębiorczości, finalista Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania), Julian Górski (laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki), Jakub Wermiński (laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z geografii) oraz Klaudia Tylus (finalistka Olimpiady Biologicznej).

Uhonorowano również panią dyrektor Małgorzatę Owsik oraz nauczycieli przygotowujących uczniów.