• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

31 maja w auli KUL odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursów kuratoryjnych pod auspicjami Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. Wyrazy uznania za swoją pracę usłyszeli nasi najlepsi uczniowie i przygotowujący ich nauczyciele. Serdeczne gratulacje!