• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Nasz absolwent - Łukasz Skowron -  wygrał w konkursie na najlepszą pracę magisterską w Uniwersytecie w Oxfordzie w dziedzinie: inżynieria lądowa (geotechnika).

Opisał ją nam w ten sposób: "Moja praca miała tytuł: Bearing capacity of perforated offshore foundations, czyli po polsku: Nośność gruntu oceanicznych perforowanych fundamentów. Pracowałem nad nią od początku tego roku akademickiego z pomocą mojego supervisora, Prof. Chrisa Martina. Praca polegała na badaniu bearing capacity (nośności gruntu, czyli jakie obciążenie wytrzyma podwodny fundament, zanim ziemia (głównie glina - ang. clays, gdyż ten typ ziemi jest głównie obecny jest w oceanach) zawiedzie poprzez podcinanie/ścinanie - ang. fails in shear). Badałem różne typy fundamentów z różnym typem perforacji i jak różne perforacje wpływają na nośność gruntu. Badałem to zagadnienie w dwóch programach komputerowych, z których jeden został napisany przez mojego supervisora. Nikt na świecie nigdy nie badał zagadnień, którymi się zajmowałem, szczególnie gdy fundamenty ze spódnicą (ang. skirted foundations) były pod wpływem siły pionowej i poziomej jednocześnie, co jest bardzo częste w ekstremalnych oceanicznych warunkach. To chyba tyle, jeśli chodzi o mój projekt. Nagroda była wielkim wyróżnieniem dla mnie i mojego supervisora."

A my jesteśmy niezwykle dumni z naszego uzdolnionego i szalenie pracowitego Ucznia, który był prowadzony indywidualnie przez prof. Piotra Kononowicza. Szczere wyrazy uznania, Panie Profesorze!

Serdecznie gratulujemy, Panie Łukaszu!  ... i oczekujemy na odwiedziny.