• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Świetne wieści nadeszły z Warszawy, gdzie odbył się etap finałowy XIV Olimpiady Przedsiębiorczości. W gronie 25 laureatów znalazł się uczeń 2 klasy Liceum Damian Borysiuk.

Dzień po sukcesie w Warszawie, Damian pojechał do Częstochowy, by wziąć udział w finale Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania. Tam uzyskał tytuł finalisty Olimpiady.

Damianowi i przygotowującej go do Olimpiad p. Małgorzacie Mańkowskiej gratulujemy!!!