• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

W sobotę 9. lutego w Instytucie Goethego w Warszawie odbył się trzeci, finałowy etap
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Lust auf Lesen". Brało w nim udział ponad 100 uczniów
z całej Polski, którzy uzyskali najwyższy wynik z poprzedniego etapu w skład którego wchodził test
leksykalno-gramatyczny oraz znajomość treści lektury „Papierhelden”. Dwóch uczniów naszej szkoły
tj. Julia Dyś i Oliwier Bień zakwalifikowali się do rundy finałowej uzyskując kolejno najwyższe i dość
wysokie notowania.

Etap finałowy konkursu składał się z części pisemnej, obejmującej znajomość treści niemieckiego
kryminału "Goldraub in Berlin", gramatyki, środków leksykalnych oraz kulturo- i realioznawstwa
Szwajcarii, a także części ustnej polegającej na rozmowie w parach, opisie obrazka i wypowiedzi
opiniującej na określony, wylosowany przez siebie temat. Pula nagród obejmowała 25 tytułów laureata
dla osób z najwyższą ilością zdobytych punktów na obu częściach konkursu oraz 2 stypendia językowe
dla dwóch osób z rodzin nie-niemieckojęzycznych, które wykazały się największymi zdolnościami
i umiejętnościami językowymi.

Julia zdobyła tytuł laureata oraz zostało jej przyznane stypendium naukowe o wartości 4000 Euro
z przeznaczeniem na kurs językowy, młodzieżowy w Niemczech. Obejmuje ono trzytygodniowy pobyt
o charakterze edukacyjnym w Berlinie. Każdego dnia odbywać będą się warsztaty w języku niemieckim
w wymiarze sześciu jednostek lekcyjnych dziennie. Oprócz tego kurs obejmuje wycieczki,
np. do Poczdamu lub nad jezioro Wannsee, zajęcia integrujące i lekcje rozwijające inne zainteresowania,
takie jak gotowanie lub sport. Warto dodać, że uczestnikami tego kursu będą osoby z różnych części
świata, więc udział w tego typu przedsięwzięciu to z pewnością świetny sposób na doskonalenie
sprawności językowych, kontakt z żywym językiem, poznawanie kultury i tradycji niemieckiej.

Gratulujemy!

dyplom

stypendium