• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

W dniu 24 maja 2018 roku w auli Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  odbyła się Uroczysta Gala Podsumowania Konkursów Przedmiotowych i Tematycznych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Gospodarzem uroczystości, która miała na celu uhonorowanie laureatów konkursów przedmiotowych, podziękowanie nauczycielom oraz dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami, była Lubelska Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Galę zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, a wśród nich Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

Podczas uroczystej Gali z rąk pana Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego oraz Pani Teresy Misiuk, Lubelskiej Kurator Oświaty, nagrody i dyplomy otrzymali laureaci z gimnazjów.

Ze względu na udział uczniów Sobieskiego w wycieczkach szkolnych, w ich imieniu nagrody i dyplomy odebrała Pani Dyrektor Małgorzata Owsik. Przypomnijmy, że nasi uczniowie zdobyli aż 27 tytułów laureata.

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów oraz dyrektorzy szkół otrzymali gratulacje i podziękowania za zwieńczoną sukcesem pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny chóru szkolnego „Czelesta” ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie.

Wszystkim laureatom, ich opiekunom i dyrektorom wyróżnionych szkół gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Galeria zdjęć