• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

W związku z realizacją przez szkołę programu profilaktyczno - szkoleniowego we wtorek 09.02.2016 roku uczestniczyliśmy w spotkaniach z Panem dr Ireneuszem Siudemem - psychologiem, terapeutą, specjalistą ds. psychopatologii i uzależnień.

Program ma na celu ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń z nim związanych wśród młodzieży. Został zrealizowany poprzez spotkania z uczniami gimnazjum i liceum, rodzicami oraz nauczycielami podczas których omawiano sposoby przeciwdziałania trzem głównym grupom zagrożeń:

- związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przed ukończeniem osiemnastego roku życia,
- tkwiących w cyberprzestrzeni, związanych z nielegalną dystrybucją substancji psychoaktywnych, propagowaniem aspołecznych norm i wartości sprzyjających uzależnieniom, uczeniem języka nienawiści i stosowania przemocy,
- problemy w aktywności seksualnej związane z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, formy śródrówieśniczej przemocy seksualnej, nieakceptowaną i przedwczesną aktywność seksualną.

Spotkania wzmocniły zarówno świadomość zagrożeń i umiejętności ich unikania wśród młodzieży, jak i roli prawidłowych relacji rodzic - dziecko oraz ich wpływu na kształtowanie zachowań niezbędnych do unikania zagrożeń.

Zapraszamy do galerii