• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum i licealiści uczący się historii w zakresie rozszerzonym wzięli udział w zorganizowanym przez Filię 34 MBP spotkaniu z panem Piotrem Bartoszewskim oraz obejrzeli wystawę poświęconą jego ojcu - Konradowi Czesławowi Bartoszewskiemu, ps. „Wir”. Spotkanie rozpoczęło się przeczytaniem fragmentu jednej z nowel pt. "Zegarek" ze zbioru opowiadań „Sąd polowy” wydanych w 1995 r. Wysłuchane fragmenty wprowadziły w klimat tamtych dni i zdarzeń w okupowanym kraju. Uczestnicy z uwagą słuchali opowieści pana Piotra Bartoszewskiego o ważnych etapach w życiu i działalności jego ojca podczas wojny i po jej zakończeniu.

Konrad Czesław Bartoszewski, ps. „Wir”, „Zadora”, „Łada” był porucznikiem AK, dowódcą oddziału partyzanckiego działającego pod Józefowem podczas II wojny światowej, autorem książki „Sąd polowy” zawierającej wspomnienia z lat okupacji. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a po jej klęsce zamieszkał w Józefowie i w tamtejszych okolicach rozpoczął działalność konspiracyjną w AK. Był autorem planu bitwy pod Osuchami, którą - jako jeden z nielicznych dowódców - przeżył. Po wojnie zamieszkał w Warszawie, gdzie w 1952 roku został aresztowany. W latach 60. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu doktoratu został pracownikiem KUL. Papież Jan Paweł II odznaczył go orderem Pro Ecclesia et Pontifice.

Zapraszamy do galerii