• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Dnia 06.06.2016 r. uczniowie klasy III A I III B Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie wzięli udział w Warsztacie „Gra Liderska” prowadzonym przez Dział Wspierania Szkół Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
Warsztat rozpoczął się od dyskusji, jaki powinien być Lider, oraz „co muszę zrobić aby te cechy osiągnąć? ”. Następnie rozpoczęła się gra. Młodzież podzielona została na pięć drużyn – czerwonych, zielonych, niebieskich i żółtych, aby ukończyć grę każdy zespół musiał wykonać pięć trudnych zadań. Każdej drużynie udało się zbudować dwumetrową wieżę z jednego arkusza papieru, przenieść zatrute orzechy, zbudować most na tyle silny by wytrzymał napór szklanki z wodą, skopiować mapę przez krótkofalówki czy pokierować budowniczego klocków Lego. Po wykonaniu zadania młodzież otrzymywała naklejki którymi uzupełniali swoje plansze grup – zbudowała symboliczne „domy” umiejętności lidera: kształtowanie dobrej komunikacji lidera z grupą, prowadzenie zespołu pod presją czasu, wyznaczanie celów zespołowi, planowanie pracy zespołu, słuchanie członków zespołu przez lidera.
Na koniec warsztatu każdy uczeń otrzymał certyfikat zaświadczający uzyskanie tytułu „Lider szkolny pierwszego stopnia”, z wyszczególnieniem uzyskanych umiejętności. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w zadania oraz wykazali się dużą pomysłowością i zorganizowaniem.
Warsztaty, jak przyznają sami uczniowie, były dobrą lekcją cierpliwości, wzajemnego słuchania i współpracy w warunkach utrudnionej komunikacji, planowania jak również pomysłowości i kreatywności. Inwestycja w rozwój osobisty i wzmacnianie kluczowych kompetencji społecznych naszych uczniów była również formą wsparcia działań Fundacji na rzecz organizacji pomocy dla jej podopiecznych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych.
Warsztaty zostały zorganizowane z inicjatywy psychologa szkolnego.

Zapraszamy do galerii