• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

„Świat oczami niewidomych”, „Świat uszami niesłyszących”, „Świat nogami osoby na wózku inwalidzkim” to trzy główne tematy zrealizowane podczas warsztatów „Przełamanie stereotypów i negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych”, w których 15.04.2016 roku wzięli udział uczniowie klas I pierwszych naszego liceum. Warsztaty zostały zorganizowane przy współpracy studentek III roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych na kierunku Psychologia Wspierania Jakości Życia. 

Celem głównym warsztatów było pokazanie młodzieży, z jakimi trudnościami spotykają się osoby niewidzące, niesłyszące i poruszające się na wózku inwalidzkim oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami poprzez:

- poszerzenie wiedzy na temat życia osób niepełnosprawnych,
- praktyczne doświadczenie trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych,
- zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych przez młodzież,
- rozbudzenie empatii w młodzieży przyczyniającej się do integracji z osobami niepełnosprawnymi,
- poszerzenie świadomości na temat problemów i trudności osób niepełnosprawnych,
- uświadomienie, że osoby niepełnosprawne mają takie same możliwości rozwoju pasji i marzeń jak osoby pełnosprawne.
- wypracowanie pozytywnych wzorów zachowania w stosunku do osób niepełnosprawnych.


Podczas warsztatów uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat osób niewidomych, niesłyszących oraz mających trudności z poruszaniem się. Mogli także w pewnym stopniu poczuć na „własnej skórze”, jak czują się osoby z tymi rodzajami niepełnosprawności. Próbowali oni swoich sił w rozpoznawaniu owoców, warzyw i przypraw, a także w wiązaniu butów bez użycia wzroku. Starali się przekazać sobie nawzajem pewną wiadomość z codziennego życia bez użycia słów oraz dwie chętne osoby doświadczały poruszania się na wózku inwalidzkim. Podczas warsztatów uczestnicy zastanawiali się także nad stereotypami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, z jakimi spotykamy się w świecie oraz sposobami pomocy osobom niepełnosprawnym. Według opinii uczniów najbardziej wartościowe okazały się symulacje, które pozwoliły im popatrzeć na świat z perspektywy osoby niepełnosprawnej.

Zapraszamy do galerii