• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Sukcesy

Początek roku 2019 to dobry czas na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć naszych maturzystów. Poniżej prezentujemy średnie wyniki uzyskane przez maturzystów z dziewięciu najlepszych szkół średnich Lublina w latach 2014-2018 z matur na poziomie podstawowym. W obliczeniach uwzględniliśmy trzy przedmioty zdawane przez wszystkich (język polski i matematyka) lub prawie wszystkich (język angielski), aby porównanie było maksymalnie wiarygodne. Pod diagramem znajdziecie wyniki uczniów Sobieskiego.

wyniki matury 2014 2018 krotki

wyniki matury Sobieski2

 

********************

Z dumą przedstawiamy Wam wyniki naszych matur w kolejnym roku szkolnym. W roku 2017 powtórzyliśmy nasz świetny zeszłoroczny wynik - znowu na poziomie podstawowym mamy drugie miejsce w Lublinie, a na rozszerzonym trzecie!

Jednocześnie jesteśmy najlepsi w Lublinie z języka angielskiego (na obu poziomach) oraz z historii!

matura podst 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matura rozsz 2017

***************2016***************

Wyniki matury 2016 w Sobieskim są rewelacyjne!  Na poziomie podstawowym mamy drugie miejsce w Lublinie (ex aequo), a na rozszerzonym trzecie! Jednocześnie w obu przypadkach są to najlepsze wyniki spośród wszystkich szkół niepublicznych.

Z poszczególnych przedmiotów uczniowie Sobieskiego uzyskali bardzo dobre miejsca w Lublinie.
Na poziomie podstawowym mamy 
1. miejsce w Lublinie z j. angielskiego,  1. miejsce z j. niemieckiego, a 3. miejsce z j. polskiego. 
Na poziomie rozszerzonym mamy: 1. miejsce w Lublinie z MATEMATYKI (!!!), 1. miejsce z j. polskiego,  1. miejsce z j. angielskiego, 2. miejsce z FIZYKI (!!!) i 2 miejsce z j. niemieckiego. 

podstawa 2016rozszerzenie 2016

 

Porównanie ze średnimi wynikami w Polsce także wypada ciekawie  :-) 

wyniki matury 2016 v3

Wszystkie obliczenia powstały w oparciu o zestawienie wyników opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla podstawy i dla rozszerzenia. Wyciąg z tych zestawień znajduje się poniżej:

Podstawa:

tabela podst 2016

Rozszerzenie:

tabela rozsz 2016

 

***************2014***************

Wyniki matury 2014 naszych uczniów także były świetne! Z trzech obowiązkowych na poziomie podstawowym przedmiotów uzyskaliśmy bardzo dobre miejsca w Lublinie:
- język polski: 1. miejsce w Lublinie
- j. obcy (angielski): 2. miejsce w Lublinie
- matematyka: 4. miejsce w Lublinie

Warto też zestawić nasze wyniki z wynikami ogólnopolskimi na tzw. skali staninowej (1 - wynik bardzo słaby; 9 - wynik rewelacyjny)*.

przedmiot zakres podstawowy zakres rozszerzony
  Polska [%] Sobieski [%] stanin Polska [%] Sobieski [%] stanin
j. polski 51 70,6 8 65 72,3 6
matematyka 48 67,6 7 42 49,4 6
j. angielski 69 92,6 7 66 79,1 6
j. niemiecki 68 94,0 7 63 83,0 7
j. hiszpański 73 79,0 5 69 - -
biologia 35 - - 53 73,7 7
chemia 46 - - 50 72,2 7
fizyka 36 44,0 6 48 53,8 6
geografia 45 56,0 7 53 78,8 8
historia 47 - - 54 78,0 7

 

* Zamieszczona poniżej tabela pozwala właściwie zinterpretować wyniki szkół wyrażone w tzw. skali staninowej. Skala ta umożliwia porównanie wyników uzyskanych na egzaminach w różnych latach i z różnych przedmiotów znacznie obiektywniej, niż uzyskane przez uczniów wyniki procentowe. Różny jest bowiem poziom trudności egzaminu z tego samego przedmiotu w kolejnych latach, różne są także poziomy trudności egzaminów z różnych przedmiotów.

Skala staninowa pokazuje kolejność wyniku szkoły (lub ucznia) w ogólnej puli wyników egzaminu. Innymi słowy, pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą.

Załóżmy, że szkoła otrzymała wynik kwalifikujący ją do 8 stanina. Odczytujemy, że jest to stanin nazwany bardzo wysokim oraz że zakładany procent szkół w tym staninie wynosi 7%. Oznacza to, że wynik z egzaminu w tej szkole jest porównywalny z wynikami 7% szkół w Polsce. Równocześnie zauważamy, że wynik tej szkoły jest lepszy niż wynik 89% szkół ze staninów niższych oraz gorszy od 4% szkół mających lepsze wyniki.
 
Stanin Opis stanina Procent wyników
1 najniższy 4
2 bardzo niski 7
3 niski 12
4 poniżej średniego 17
5 średni 20
6 powyżej średniego 17
7 wysoki 12
8 bardzo wysoki 7
9 najwyższy 4

 

Sukcesy