• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Ludzie

Dolatowska-Rybka

mgr Julita Dolatowska-Rybka

Nauczany przedmiot: język niemiecki

Funkcje pełnione w szkole: nauczyciel

W Sobieskim w latach: 2014-2019

Sukcesy: laureaci konkursów i olimpiad z języka niemieckiego; egzaminator na egzaminach Instytutu Goethego; moderator kursów na platformie Moodle; autorka scenariuszy lekcji multimedialnych w ramach projektu „Innowacyjna Szkoła – Szkołą Przyszłości”

 

Ludzie