• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Ludzie

Iberszer2

mgr Dorota Iberszer

Nauczany przedmiot: język angielski (także w SP im. Bolesława Chrobrego)

Funkcje pełnione w szkole: nauczyciel, wychowawca, organizator konkursów

W Sobieskim w latach: 2014-2020 (wcześniej: SP im.Bolesława Chrobrego)

Sukcesy: laureaci w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich, finaliści konkursu kuratoryjnego z jęz.angielskiego, laureaci ogólnopolskich konkursów z zakresu słuchania ze zrozumieniem, laureaci w konkursach artystycznych: recytatorskich i muzycznych; autorka scenariuszy lekcji multimedialnych w ramach projektu „Innowacyjna Szkoła – Szkołą Przyszłości”

Motto: Every cloud has its silver lining.

Zainteresowania: poznawanie innych kultur, podróże literature, muzyka, współpraca międzynarodowa w szkolnictwie

Ludzie