• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Ludzie

iwojtowicz2

mgr Irena Wojtowicz

Nauczany przedmiot: język angielski, kultura krajów anglojęzycznych (także w SP im. Bolesława Chrobrego)

Funkcje pełnione w szkole: koordynator międzynarodowych projektów "Comenius"; organizator międzyszkolnej współpracy międzynarodowej; projekt edukacyjny – opiekun grup;, czynny egzaminator egzaminu maturalnego

W Sobieskim od roku: 2012

Sukcesy: stypendystka Departamentu Stanu USA oraz Instytutu Yad Vashem; nagrody w przeglądach teatralnych w j. angielskim; autorka scenariuszy lekcji multimedialnych w ramach projektu „Innowacyjna Szkoła – Szkołą Przyszłości”

Motto: If something is worth doing, it’s worth doing well.

Zainteresowania: nauczanie o Holokauście, edukacja wielokulturowa, współpraca międzynarodowa w szkolnictwie, literatura, historia

Adres e-mail: irena.wojtowicz@sfera.lublin.pl

Ludzie