• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szkoła

1) Laureaci dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych lub olimpiad z różnych przedmiotów są zwolnieni z opłaty czesnego w klasie pierwszej liceum. Zwolnienie z opłat czesnego obowiązuje w kolejnych latach nauki pod warunkiem uzyskania przez ucznia średniej ocen rocznych co najmniej 4,2 z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz uczęszczania na zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych.


2) Laureaci jednego konkursu przedmiotowego lub olimpiady w klasie pierwszej otrzymują zniżkę w wysokości 300 zł miesięcznie. Zniżka obowiązuje w kolejnych latach nauki pod warunkiem uzyskania przez ucznia średniej ocen rocznych co najmniej 4,2 z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz uczęszczania na zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych.

3) Kandydaci, którzy podpiszą umowę o kształcenie i dokonają opłaty rekrutacyjnej do końca kwietnia 2020 r., zostaną zwolnieni z jednej miesięcznej opłaty czesnego.

4) Absolwenci SP Chrobry, którzy podpiszą umowę o kształcenie i dokonają opłaty rekrutacyjnej do końca kwietnia 2020 r., zostaną zwolnieni z dwóch miesięcznych opłat czesnego.

Wpłat można dokonywać w biurze zarządu w pok. 103A (parter w segmencie "A" budynku liceum) w godz. 8.00-15.30 lub przelewem na rachunek bankowy Educo BSH:

96 1020 3176 0000 5502 0152 3562, PKO BP S.A. IV o/Lublin.

Uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia w tytule przelewu.

Kontakt z księgowością:

Beata Tkaczyk, pok. 104A, tel. 81 524-70-85 (w godz. 7.30-15.30), beata.tkaczyk@sfera.lublin.pl

Bożena Drąg, pok. 102A, tel. 81 524-70-83 (w godz. 12.00-16.00), bozena.drag@sfera.lublin.pl

 

 

Szkoła