• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szkoła

W terminie głównym matura odbędzie się w dniach 4-20.05.2021. Rozpocznie się 4 maja 2021 r. o godz. 9 egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym i potrwa do 20 maja 2021. Egzaminy ustne przeprowadzone zostaną w dniach 7-20.05.2021.

W porównaniu z ubiegłymi latami, wprowadzono zmiany w terminach egzaminów maturalnych na poziomach podstawowym i rozszerzonym. Nie będą one odbywać się tego samego dnia.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2021 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół przedstawia się następująco:

4 maja 2021 (wtorek)

    g. 9 język polski – poziom podstawowy (pp)
    g. 14 język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony (pr)

5 maja 2021 (środa)

    g. 9 matematyka – pp
    g. 14 historia muzyki – pr

6 maja 2021 (czwartek)

    g. 9 język angielski – pp
    g. 14 historia sztuki – pr

7 maja 2021 (piątek)

    g. 9 język angielski – pr, język angielski – (poziom dwujęzyczny) dj
    g. 14 filozofia – pr

10 maja 2021 (poniedziałek)

    g. 9 język polski – pr
    g. 14 język łemkowski – pr, język kaszubski – pr

11 maja 2021 (wtorek)

    g. 9 matematyka – pr
    g. 14 wiedza o społeczeństwie – pr

12 maja 2021 (środa)

    g. 9 biologia – pr
    g. 14 język francuski – pr, język francuski – dj

13 maja 2021 (czwartek)

    g. 9 geografia – pr
    g. 14 język francuski – pp, język hiszpański – pp, język niemiecki – pp, język rosyjski – pp, język włoski – pp

14 maja 2021 (piątek)

    g. 9 chemia – pr
    g. 14 język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

17 maja 2021 (poniedziałek)

    g. 9 historia – pr
    g. 14 język rosyjski – pr język rosyjski – dj

18 maja 2021 (wtorek)

    g. 9 fizyka – pr
    g. 14 język hiszpański – pr, język hiszpański – dj

19 maja 2021 (środa)

    g. 9 informatyka – pr
    g. 14 język włoski – pr język włoski – dj

Szkoła