• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szkoła

ETAP I

 • Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym.
 • Rzymski sposób zapisywania liczb.
 • Działania na liczbach naturalnych.
 • Liczby całkowite.
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
 • Elementy algebry.
 • Proste i odcinki.
 • Kąty.
 • Wielokąty, koła i okręgi.
 • Bryły.
 • Obliczenia w geometrii.
 • Obliczenia praktyczne.
 • Zadania na prędkość, drogę i czas.
 • Elementy statystyki opisowej.
 • Zadania tekstowe.
 • Potęgi o podstawach wymiernych.
 • Pierwiastki.
 • Odczytywanie i zapisywanie wyrażeń algebraicznych.
 • Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich.
 • Obliczenia procentowe.
 • Równania z jedną niewiadomą.
 • Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie.
 • Wielokąty.
 • Wzory skróconego mnożenia: \((a+b)^2\),  \((a-b)^2\),  \(a^2-b^2\).
 • Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.
 • Zadania tekstowe prowadzące do układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.
 • Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne.
 • Elementarne zagadki logiczne.

ETAP II - dodatkowo

 • Proporcjonalność prosta.
 • Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.
 • Geometria przestrzenna - walec, stożek, kula, figury obrotowe.
 • Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.
 • Długość okręgu, pole koła, pole wycinka koła.
 • Symetrie.
 • Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Szkoła