• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Szkoła

W Sobieskim funkcjonuje system stypendiów i nagród. Najważniejsze z nich to:

  1. Za uzyskanie średniej ocen na semestr lub koniec roku w wysokości co najmniej 5,0 w kolejnym semestrze uczeń otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 100 zł miesięcznie.
  2. Za uzyskanie nominacji do stypendium Prezesa Rady Ministrów, jako najlepszy uczeń/uczennica w szkole, na podstawie najwyższej średniej ocen lub wybitnych osiągnięć naukowych. Stypendium wynosi 258 zł miesięcznie.  

Szkoła