• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja 2021/22

1) Laureaci dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych lub olimpiad z różnych przedmiotów są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej i opłaty czesnego w klasie pierwszej liceum. Zwolnienie z opłat czesnego obowiązuje w kolejnych latach nauki pod warunkiem uzyskania przez ucznia średniej ocen rocznych co najmniej 4,2 z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz uczęszczania na zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych.
2) Laureaci jednego konkursu przedmiotowego lub olimpiady w klasie pierwszej płacą 50% opłaty czesnego miesięcznie. Zniżka obowiązuje w kolejnych latach nauki pod warunkiem uzyskania przez ucznia średniej ocen rocznych co najmniej 4,2 z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz uczęszczania na zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych.
3) Kandydaci, którzy podpiszą umowę o kształcenie i dokonają opłaty rekrutacyjnej do 26 marca 2021 r., zostaną zwolnieni z jednej miesięcznej opłaty czesnego.
4) Absolwenci SP Chrobry, którzy podpiszą umowę o kształcenie i dokonają opłaty rekrutacyjnej do 26 marca 2021 r., zostaną zwolnieni z dwóch miesięcznych opłat czesnego.

5) Kandydaci, którzy osiągną z trzech przedmiotów na egzaminie klas ósmych średnią 90%, otrzymują stypendium w wysokości 100 zł/miesięcznie przez okres I sem.

Rekrutacja 2021/22