• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja

1) Laureaci dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych lub olimpiad z różnych przedmiotów są zwolnieni z opłaty czesnego w klasie pierwszej liceum. Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej i opłat czesnego obowiązuje w kolejnych latach nauki pod warunkiem uzyskania przez ucznia średniej ocen rocznych co najmniej 4,2 z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz uczęszczania na zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych.
2) Laureaci jednego konkursu przedmiotowego lub olimpiady w klasie pierwszej płacą czesne miesięczne o 300 zł niższe. Zniżka obowiązuje w kolejnych latach nauki pod warunkiem uzyskania przez ucznia średniej ocen rocznych co najmniej 4,2 z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) oraz uczęszczania na zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych.
3) Kandydaci, którzy podpiszą umowę o kształcenie i dokonają opłaty rekrutacyjnej do końca kwietnia 2020 r., zostaną zwolnieni z jednej miesięcznej opłaty czesnego.
4) Absolwenci SP Chrobry, którzy podpiszą umowę o kształcenie i dokonają opłaty rekrutacyjnej do końca kwietnia 2020 r., zostaną zwolnieni z dwóch miesięcznych opłat czesnego.
5) Dodatkowo
•    Uczeń, który w Konkursie Matematycznym „Janek” uzyska 1. Miejsce, otrzyma taką zniżkę jak jednokrotny laureat  konkursu przedmiotowego (patrz: punkt 2).
•    Zawodnicy zwycięskiej drużyny w Konkursie Ekonomicznym „Pecunia”, którzy w ciągu dwóch tygodni od daty Konkursu podpiszą umowę o kształcenie oraz dokonają opłaty rekrutacyjnej zostaną zwolnieni z dwóch miesięcznych opłat czesnego.

Rekrutacja