• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja

W Liceum Ogólnokształcącym  im. Jana III Sobieskiego w roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w sześciu różnych profilach, w których:

  • wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego w grupach wg stopnia zaawansowania na poziomie rozszerzonym w wymiarze sześciu godzin tygodniowo, przy czym jedna godzina w tygodniu przeznaczona jest na naukę w różnych formach tzw. języka specjalistycznego w zależności od profilu klasy,
  • drugi język obcy każdy uczeń wybiera indywidualnie bez względu na profil: język hiszpański (kontynuacja po szkole podstawowej), język niemiecki (kontynuacja po szkole podstawowej), język francuski (nauczany od podstaw), język włoski (nauczany od podstaw),
  • wszystkie przedmioty na poziomie rozszerzonym realizowane są w zwiększonym wymiarze godzin w stosunku do szkół publicznych,
  • uczniowie w każdym z profili poznają praktyczną stronę przyszłej profesji: lekarza, biznesmena, inżyniera, prawnika, dziennikarza czy tłumacza.

Profil lekarski

Wybór profilu lekarskiego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków medycznych zarówno na polskich, jak i na zagranicznych uczelniach. To najlepszy wybór dla  przyszłych studentów takich kierunków jak: medycyna, stomatologia, fizjoterapia, farmacja, genetyka, weterynaria,  zootechnika, kosmetologia, dietetyka, biologia, chemia, nanotechnologia, neuropsychologia czy biotechnologia oraz innych kierunków przyrodniczych.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
biologia, język angielski (w tym język angielski medyczny)
oraz do wyboru
chemia albo fizyka

Dodatkowo
udział w wykładach, pokazach, warsztatach na Akademii Medycznej i Uniwersytecie Przyrodniczym, spotkania z lekarzami i absolwentami medycyny naszej szkoły; zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów z biologii i chemii.

Profil biznesowy

Wybór profilu biznesowego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków biznesowych zarówno na polskiej, jak i na zagranicznej uczelni. To najlepszy wybór dla przyszłych studentów takich kierunków jak: biznes, bankowość, zarządzanie, ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, język angielski (w tym język angielski biznesowy)
oraz do wyboru
geografia albo fizyka

Dodatkowo
zajęcia związane z prowadzeniem firmy, warsztaty z planowania ścieżki kariery,  współpraca z GPW i NBP, udział w warsztatach i projektach dotyczących ekonomii.

Profil inżynierski

Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia w kraju i za granicą na kierunkach politechnicznych np.: architekturze, informatyce, mechanice, automatyce i robotyce, elektronice lub telekomunikacji.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
matematyka, język angielski (w tym język angielski specjalistyczny)
oraz do wyboru
geografia albo fizyka

Dodatkowo
udział w warsztatach praktycznych z fizyki, dodatkowe zajęcia z fizyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych; zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów z fizyki, dla zainteresowanych rysunek techniczny.

Profil prawniczy

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: prawo, administracja, kryminalistyka, kryminologia.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
historia,  język angielski (w tym język angielski prawniczy)
oraz do wyboru
język polski albo wiedza o społeczeństwie

Dodatkowo
wykłady i warsztaty z adwokatami, prokuratorami, sędziami; spotkania z absolwentami prawa, redagowanie pism i umów, udział w rozprawach sądowych.

Profil medialny

Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach takich jak: dziennikarstwo, medioznawstwo, reżyseria, animacja kultury, psychologia, filozofia, socjologia, doradztwo kariery, doradztwo personalne,  politologia,  historia, nauki społeczne, archeologia, kreatywność społeczna, komunikacja społeczna, pedagogika, bibliotekarstwo.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
historia,  język angielski (w tym język angielski w mediach)
oraz do wyboru
język polski albo wiedza o społeczeństwie

Dodatkowo
wykłady i warsztaty dziennikarskie, współpraca z mediami, korekta dokumentów, redakcja pism, uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych oraz wystawach.

Profil językowy

Absolwenci tego profilu przygotowani są do  studiów na kierunkach filologicznych, językoznawstwie, kulturoznawstwie, lingwistyce stosowanej oraz na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.


Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
język angielski (w tym język angielski z native speaker),  język niemiecki
oraz do wyboru
język polski albo geografia

Dodatkowo
udział w wykładach i warsztatach na UMCS; spotkania z lingwistami i filologami, zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Uruchomienie danej grupy profilowej jest uzależnione od liczby kandydatów.

najlepszy sobieski 01

Rekrutacja