• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja 2021/22

W Liceum Ogólnokształcącym  im. Jana III Sobieskiego w roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę w 5 różnych profilach, w których:

 • wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego w grupach wg stopnia zaawansowania na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, przy czym 1 godzina w tygodniu przeznaczona jest na naukę: Medical English -  profil medyczny, Business English -  profil biznesowy,  Technical English -  profil inżynierski, Legal English -  profil prawniczy, English for the Media -  profil medialny,
 • drugi język obcy każdy uczeń wybiera indywidualnie bez względu na profil: język hiszpański, język niemiecki, język francuski, język włoski, język rosyjski,
 • wszystkie przedmioty na poziomie rozszerzonym realizowane są w zwiększonym wymiarze godzin w stosunku do szkół publicznych,
 • uczniowie w każdym z profili poznają praktyczną stronę przyszłej profesji: lekarza, biznesmena, inżyniera, prawnika czy dziennikarza.

Profil lekarski

Wybór profilu lekarskiego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków medycznych zarówno na polskich, jak i na zagranicznych uczelniach. To najlepszy wybór dla  przyszłych studentów takich kierunków jak: medycyna, stomatologia, fizjoterapia, farmacja, genetyka, weterynaria,  zootechnika, kosmetologia, dietetyka, biologia, chemia, nanotechnologia, neuropsychologia czy biotechnologia oraz innych kierunków przyrodniczych.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • biologia,
 • chemia,
 • język angielski (w tym Medical English).


Dodatkowo:

 • opieka mentora profilu lekarskiego,
 • pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
 • patronat Wydziału Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • udział w wykładach, pokazach, warsztatach na Akademii Medycznej i Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,
 • spotkania z lekarzami i absolwentami medycyny naszej szkoły,
 • zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów z biologii i chemii.

 

Profil biznesowy

Wybór profilu biznesowego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków biznesowych zarówno na polskiej, jak i na zagranicznej uczelni. To najlepszy wybór dla przyszłych studentów takich kierunków jak: biznes, bankowość, zarządzanie, ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • geografia,
 • język angielski (w tym Business English).


Dodatkowo:

 • opieka mentora profilu biznesowego,
 • pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
 • zajęcia związane z prowadzeniem firmy,
 • warsztaty z planowania ścieżki kariery,  
 • współpraca z GPW i NBP,
 • udział w warsztatach i projektach dotyczących ekonomii,
 • symulacje biznesowe,
 • poznanie świata finansów w praktyce,
 • przygotowanie do Olimpiady z Geografii oraz Olimpiady o Diamentowy  Indeks AGH z matematyki, fizyki, przedsiębiorczości, geografii.

 

Profil inżynierski

Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia w kraju i za granicą na kierunkach politechnicznych np.: architekturze, informatyce, mechanice i mechatronice, automatyce i robotyce, elektronice, energetyce, telekomunikacji, mikro i nanotechnologii, astronomii, lotnictwie i kosmonautyce, technologii i nanotechnologii, transporcie i logistyce, inżynierii, projektowaniu i konstruowaniu, nawigacji, sztucznej inteligencji itp.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język angielski (w tym Technical English).


Dodatkowo:

 • opieka mentora profilu inżynierskiego,
 • pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
 • Kurs programowania Python for Engineers,
 • udział w warsztatach praktycznych z fizyki,  
 • zajęcia przygotowujące do Olimpiady  z Fizyki oraz Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, przedsiębiorczości,
 • spotkania z projektantami, naukowcami, studentami kierunków technicznych.

 

Profil prawniczy

Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: prawo, administracja, zarządzanie i prawo w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe, konsulting prawny i gospodarczy, obsługa biznesu, kryminalistyka, kryminologia.


Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język angielski (w tym Legal English)


Dodatkowo:

 • opieka mentora profilu prawniczego,
 • pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
 • wykłady i warsztaty z adwokatami, prokuratorami, sędziami,
 • spotkania z absolwentami prawa,
 • redagowanie pism i umów,
 • udział w rozprawach sądowych,
 • przygotowanie do Olimpiady z Historii.

 

Profil medialny

Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach takich jak: dziennikarstwo, medioznawstwo, produkcja medialna, reżyseria, psychologia, filozofia, socjologia, doradztwo kariery, doradztwo personalne,  politologia,  historia, nauki społeczne, archeologia, kreatywność społeczna, komunikacja społeczna, pedagogika.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:

 •  historia,
 • język polski,
 • język angielski (w tym English for the Media )


Dodatkowo

 • opieka mentora profilu medialnego,
 • pomoc w wyborze uczelni - kierunku studiów,
 • wykłady i warsztaty dziennikarskie,
 • współpraca z mediami,
 • korekta dokumentów i redakcja pism,
 • uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych oraz wystawach,
 • koło dziennikarskie,
 • spotkania z dziennikarzami – pracownikami mediów.

 

 

Uruchomienie danej grupy profilowej jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

Rekrutacja 2021/22