• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja

  • opłata weryfikacyjna: 50 zł płatna w dniu złożenia kwestionariusza
  • opłata rekrutacyjna: 900 zł – płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy.
  • miesięczne czesne: 790 zł – płatne do 10 dnia każdego miesiąca 12 miesięcy w roku.

Wpłat można dokonywać w biurze zarządu w pok. 103A (parter w segmencie "A" budynku liceum) w godz. 8.00-15.30 lub przelewem na rachunek bankowy Educo BSH:

96 1020 3176 0000 5502 0152 3562, PKO BP S.A. IV o/Lublin.
Uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia w tytule przelewu.

 

PROMOCJA

Rekrutacja