• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja 2021/22

 • opłata weryfikacyjna: 100 zł płatna w dniu złożenia kwestionariusza
 • opłata rekrutacyjna: 900 zł – płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy
 • miesięczne czesne: 850 zł – płatne do 10 dnia każdego miesiąca 12 miesięcy w roku


Wpłat można dokonywać w biurze zarządu w pok. 103A (parter w segmencie "A" budynku liceum) w godz. 8.00-15.30 lub przelewem na rachunek bankowy Educo BSH:
96 1020 3176 0000 5502 0152 3562, PKO BP S.A. IV o/Lublin.
Uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia w tytule przelewu.

 

 

PROMOCJA

Inne promocje w obrębie grupy Educo:

 • Zniżka 50 % wpisowego lub opłaty rekrutacyjnej – na drugie oraz każde kolejne dziecko kształcące się w ramach grupy Educo (Żłobek Król Maciuś II, Przedszkole Król Maciuś I, Przedszkole Król Maciuś  II, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Liceum im. Jana III Sobieskiego).
 • Zniżka 50 % miesięcznej opłaty czesnego przez cały okres nauki – dla dzieci pracowników Educo.
 • Zniżka 50 % wpisowego lub opłaty rekrutacyjnej – dla dzieci absolwentów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Liceum im. Jana III Sobieskiego kształcących się w naszych placówkach.
 • Zniżka 50 % wpisowego lub opłaty rekrutacyjnej – dla dzieci pracowników Grupy Bury.
 • Zniżka 5% - przy zapłacie za cały cykl kształcenia - 12 miesięcy.

Rekrutacja 2021/22