• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    gimnazjum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Co nas wyróżnia

W naszym gimnazjum uczeń zdobywa podstawową wiedzę ze wszystkich przedmiotów - tak, by w przyszłości określić, która droga jest dla niego najlepsza. Może wybrać klasę ogólną, z liczbą godzin podwyższoną względem oferty szkół publicznych, lub klasę matematyczną, ze zwiększoną liczbą godzin matematyki. 

Niezależnie od profilu klasy, każdy uczy się obowiązkowo języka angielskiego. Zależnie od poziomu znajomości angielskiego, uczeń trafia do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania. Grupy językowe liczą maksymalnie 12 osób. Każdy uczy się także drugiego języka obcego wybranego przez siebie spośród następujących języków: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski (grupa uruchamiana, jeśli liczba chętnych sięgnie pięciu osób). Możliwe jest także uczestnictwo w zajęciach z trzeciego języka obcego, w formie koła przedmiotowego. 
 

 

Co nas wyróżnia