• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Zastanawiając się nad wyborem "Sobieskiego", warto pamiętać o najważniejszych zaletach naszej szkoły:

 • nauka w małych klasach - do 18 osób;
 • nauka języków obcych w bardzo małych grupach: 5-12 osób;
 • najszersza na rynku oferta języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, łaciński;
 • bezpieczeństwo w szkole, nikt nie jest anonimowy; kamery;
 • stały wgląd rodzica w postępy w nauce - dziennik internetowy
 • nauka wg rozszerzonej siatki godzin: przedmioty kierunkowe, języki obce;
 • otwarte wi-fi dla uczniów;
 • entuzjazm do dobrej pracy całej naszej kadry nauczycielskiej :-) 

Dodatkowo, w liceum:

 • nie ma klas profilowanych - każdy uczeń samodzielnie wybiera przedmioty w programie rozszerzonym (system fakultetów)
 • w klasie maturalnej liceum uczymy wyłącznie przedmiotów kierunkowych, pod kątem matury

O zasadach przyjęć do szkoły przeczytasz tutaj.