• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja 2021/22

Jeśli jesteś 

- aktywny i twórczy,
- konsekwentny i pracowity,
- stawiasz sobie ambitne cele,
to  LO „Sobieskiego” jest właśnie dla Ciebie.

Nasza szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też otwartego dialogu młodzieży z nauczycielami. Rozwijamy zdolności i umiejętności naszych uczniów, pomagamy w dokonywaniu trafnych wyborów i pokonywaniu trudności.

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego to szkoła o ustalonej, potwierdzonej wieloma sukcesami renomie. Istnieje już ponad 25 lat, niezmiennie utrzymując wysoki poziom nauczania. Potwierdzają to wyniki egzaminów maturalnych – jesteśmy jednym z najlepszych lubelskich liceów. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach, zdobywając liczne tytuły laureatów i finalistów. Z powodzeniem studiują na renomowanych uczelniach, również za granicą.

Wyróżnia nas:

 • szereg działań mających na celu poznanie przez ucznia praktycznej strony przyszłej profesji: lekarza, biznesmena, inżyniera, prawnika, dziennikarza;
 • 100% zdanych matur;
 • życzliwa atmosfera, którą szczególnie sobie cenią nasi uczniowie;
 • profesjonalna kadra nauczycielska dostosowująca metody i formy pracy do indywidualnych i grupowych potrzeb;
 • nauka w małych klasach (maksymalnie 18 osób);
 • możliwość realizowania różnych przedmiotów w zakresie rozszerzonym w ramach zwiększonej liczby godzin;
 • nauka języków obcych w małych (od 5 do 12 osób) grupach ustalonych wg zaawansowania uczniów;
 • indywidualny wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego, języka włoskiego i języka rosyjskiego;
 • stypendium przyznawane za wyniki w nauce;
 • dobrze wyposażona pracownia do nauczania każdego przedmiotu;
 • bezpieczeństwo na terenie szkoły m. in. dzięki systemowi monitoringu i ochrony.

Łączymy naukę w przyjaznej atmosferze z dobrymi wynikami egzaminów.

Rekrutacja 2021/22