• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja

Jeśli jesteś 

- aktywny i twórczy,
- konsekwentny i pracowity,
- stawiasz sobie ambitne cele,
to  LO „Sobieskiego” jest właśnie dla Ciebie.

Nasza szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też otwartego dialogu młodzieży z nauczycielami. Rozwijamy zdolności i umiejętności naszych uczniów, pomagamy w dokonywaniu trafnych wyborów i pokonywaniu trudności.

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego to szkoła o ustalonej, potwierdzonej wieloma sukcesami renomie. Istnieje już ponad 25 lat, niezmiennie utrzymując wysoki poziom nauczania. Potwierdzają to wyniki egzaminów maturalnych – jesteśmy jednym z najlepszych lubelskich liceów. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach, zdobywając liczne tytuły laureatów i finalistów. Z powodzeniem studiują na renomowanych uczelniach, również za granicą.

Wyróżnia nas:
- szereg działań mających na celu poznanie przez ucznia praktycznej strony przyszłej profesji: lekarza, biznesmena, inżyniera, prawnika, dziennikarza czy tłumacza;
- 100% zdanych matur
- życzliwa atmosfera, którą szczególnie sobie cenią nasi uczniowie;
- profesjonalna kadra nauczycielska dostosowująca metody i formy pracy do indywidualnych i grupowych potrzeb;
- nauka w małych klasach (maksymalnie 18 osób);
- możliwość realizowania różnych przedmiotów w zakresie rozszerzonym w ramach zwiększonej liczby godzin;
- nauka języków obcych w małych (do 12 osób) grupach ustalonych wg zaawansowania uczniów;
- indywidualny wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego i języka włoskiego;
- stypendium przyznawane za wyniki w nauce;
- dobrze wyposażona pracownia do nauczania każdego przedmiotu;
- bezpieczeństwo na terenie szkoły m. in. dzięki systemowi monitoringu i ochrony.

Łączymy naukę w przyjaznej atmosferze z dobrymi wynikami egzaminów.

Rekrutacja