• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Oferta dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, są prowadzone pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry:

 • zajęcia literacko-językowe;
 • zajęcia przyrodniczo-ekologiczne;
 • zajęcia matematyczne;
 • zajęcia muzyczne;
 • zajęcia plastyczne;
 • gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki.

W naszym Przedszkolu oferujemy wszystkim dzieciom także zajęcia dodatkowe:
język angielski - prowadzony innowacyjnym  Programem nauki języka angielskiego Didi and Polly opracowanym przez Helen Doron Educational Group specjalnie dla małych dzieci uczących się dużych grupach - w żłobkach, przedszkolach i punktach przedszkolnych. Elementy programu, takie jak melodyjne płyty CD, animowane bajki DVD, w połączeniu ze specjalnie wyszkolonymi nauczycielami tworzą idealną sytuację do przyswajania języka obcego. Tworzą środowisko, w którym dzieci otoczone są wyłącznie językiem angielskim, słyszą tylko angielski i tylko w nim mogą się komunikować;

 • rytmika;
 • żonglerka;
 • origami (od 3 roku życia);
 • gimnastyka korekcyjna;
 • gimnastyka buzi i języka;
 • zajęcia taneczne;
 • Mali Odkrywcy - warsztaty badawcze (od 3 roku życia);

Ponadto zapewniamy:

 • stałą indywidualną opiekę logopedyczną nad przedszkolakami;
 • opiekę psychologa;
 • wycieczki, wyjścia do teatru/kina, spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • koncerty muzyczne;
 • uroczystości okolicznościowe;
 • bezpieczny plac zabaw położony bezpośrednio przy oknach sal przedszkolnych;
 • korespondencję e-mail z Rodzicami.

Oferta dydaktyczna