• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Oferta dydaktyczna

Zajęcia i aktywności w żłobku
Dbamy o rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, uczymy samodzielności równocześnie pokazując jak ważna jest praca w zespole. Swobodna zabawa połączona z odpowiednimi zajęciami, wybrane rodzaje aktywności ruchowej dostosowane do możliwości i potrzeb każdego dziecka zapewnią bezpieczne zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawania otaczającego świata.

Zabawy rytmiczno-ruchowe – gimnastyka i taniec
Codziennie w formie zabawy prowadzimy zajęcia ruchowe. Stwarzają one najlepsze warunki do czynnego wypoczynku naszych podopiecznych. Zabawy te wpływają korzystnie na umuzykalnienie oraz kształtowanie ich poczucia rytmu i koordynacji ruchowej. Zajęcia odprężają psychicznie, rozwijają sprawność fizyczną (motoryka: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość), ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, zmysł równowagi, zręczność, refleks, panowanie nad swoim ciałem, celowość działania, chwytanie, rozwijają mięśnie i układ kostny.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne
Celem zajęć jest kształtowanie u dzieci wrażliwości muzycznej, wyczucia rytmu, usprawnianie koordynacji ruchowej, pamięci oraz mowy ale nade wszystko dobra zabawa. Muzyka łagodzi obyczaje, wprowadza harmonię, pomaga zrelaksować się i daje dzieciom dużo radości.

Język angielski
Zajęcia te mają charakter zabawy i wprowadzają maluchy w świat języków obcych. Proces nabywania słownictwa odbywa się podczas zabawy, śpiewu, ruchu. Zabawa z językiem angielskim rozwija wyobraźnię dziecka i ułatwia w przyszłości naukę.

Zabawy matematyczne
Ćwiczenia i zabawy dopasowane są do wieku i możliwości dzieci – opracowane tak, by edukacja matematyczna była jak najbardziej przystępna i przyjazna dzieciom

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
Metoda Weroniki Sherborne to swoisty niewerbalny trening interpersonalny. Dzięki niemu dziecko uczy się, jak być z innymi oraz jak czerpać prawdziwą radość z tych relacji. Stawia pierwsze kroki na płaszczyźnie współpracy z innymi, wzbogaca swoje doświadczenia społeczne. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko poznaje własne ciało, odkrywa jego siłę, ruch i sprawność, zaczyna się w nim czuć bezpiecznie. Działając i wykorzystując przestrzeń, staje się bardziej aktywne, odważne, twórcze i radosne, a wzajemny dobry dotyk rozwija jego umiejętności kontaktu i emocje.

Zabawy sensoryczne
Zabawy sensoryczne mają za zadanie dostarczać różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów malucha i poszerzać świat jego doznań. Rozwijanie zmysłu dotyku lub wzroku to bardzo ważny krok w prawidłowym rozwoju mózgu dziecka oraz jego układu nerwowego. Dzięki zabawom sensorycznym dziecko poznaje świat przez zmysły, uczy się, a jednocześnie czerpie z tego masę radości. Dzięki temu już od najmłodszych lat, dziecko zaczyna poznawać własne zmysły i świadomie korzystać z ich atutów.

Zabawy plastyczne
Na zajęciach wykorzystujemy różne techniki plastyczne oraz różne materiały. Zajęcia te są bardzo ważne w rozwoju dzieci, rozbudzają ciekawość i kreatywność maluchów, są okazją do świetnej zabawy. Dzieci poznają na zajęciach różne kolory, struktury materiałów, kształty i formy plastyczne.

Zabawy manualno – konstrukcyjne
Zajęcia mają na celu pobudzenie procesów myślowych i koncentracji, uczą dzieci cierpliwości i wytrwałości, rozwijają zręczność i koordynację ruchów. Rozwijają przede wszystkim motorykę małą naszych podopiecznych. Zabawa z klockami, puzzlami, nawlekanie koralików, lepienie, wyklejanie to  wszelkiego rodzaju zabawy uaktywniające pracę ich małych rączek.

Zabawy ogólnorozwojowe
Prowadzimy je w formie zabawy i opowiadamy o otaczającym nas świecie: poznajemy rośliny i zwierzęta, warzywa i owoce, zawody, przedmioty, pojazdy, kształty, kolory, pory roku, dni tygodnia, pogodę, święta i zwyczaje świąteczne, itd. Nauka odbywa się poprzez nazewnictwo przedmiotów, oglądanie ilustracji, opowiadanie, czytanie, tworzenie razem z dziećmi wspólnych prac plastycznych.

Zabawy językowe i logopedyczne
W formie grupowej zabawy ćwiczymy mowę, układanie języka, dźwiękonaśladownictwo. Zajęcia te usprawniają narząd mowy oraz  pobudzają aktywność słowną maluchów.

Kształtowanie samodzielności
To codzienne uczenie dobrych nawyków higienicznych. Wykonujemy z dziećmi czynności higieniczno-zdrowotne jak mycie rąk przed i po jedzeniu, po korzystaniu z toalety, mycie buzi po jedzeniu, nauka korzystania z nocnika i toalety (która swoim rozmiarem jest specjalnie przystosowana do wieku naszych podopiecznych).

Bajkoterapia
To głośne czytanie bajek dzieciom, teatrzyki, zajęcia o ulubionych postaciach z bajek. W ten sposób stymulujemy rozwój mózgu dzieci, rozwijamy ich słownictwo i uczymy myślenia, działamy na ich wyobraźnię. Bajki pomagają odprężyć się po pełnym zabaw dniu, wyciszyć przed spaniem. Dzieci w trakcie naszego czytania uczą się słuchać, a także rozwijają swoje zdolności koncentracji.
emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe dziecięce potrzeby

Pedagogika zabawy
Celem tej metody jest m.in. wyzwolenie aktywności dziecka, wzmacnianie w nim poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wzmocnienie relacji w grupie a także rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach, zabawach bogatych w różnorodne formy wyrazu tj.: ruch, taniec, gesty, malowanie czy lepienie, pantomimę.

 

Zajęcia w przedszkolu

Zajęcia dydaktyczne, integrujące treści literacko-językowe, przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne, plastyczno-konstrukcyjne, muzyczne i ruchowe  realizujące oraz podstawę programową wychowania przedszkolnego, są prowadzone pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry.

W naszym Przedszkolu oferujemy wszystkim dzieciom także zajęcia dodatkowe:

 • język angielski - prowadzony innowacyjnym  Programem nauki języka angielskiego Didi and Polly opracowanym przez Helen Doron Educational Group specjalnie dla małych dzieci uczących się dużych grupach - w żłobkach, przedszkolach i punktach przedszkolnych. Elementy programu, takie jak melodyjne płyty CD, animowane bajki DVD, w połączeniu z zabawami ze specjalnie wyszkolonymi nauczycielami, tworzą idealną sytuację do przyswajania języka obcego. Budują środowisko, w którym dzieci otoczone są wyłącznie językiem angielskim, słyszą tylko angielski i tylko w nim mogą się komunikować;
 • rytmika;
 • żonglerka;
 • origami;
 • gimnastyka korekcyjna;
 • gimnastyka buzi i języka;
 • zajęcia taneczne;
 • Mały programista.

Ponadto zapewniamy:

 • stałą opiekę logopedyczną nad przedszkolakami;
 • opiekę psychologa;
 • wycieczki, wyjścia do teatru/kina, spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • koncerty muzyczne;
 • uroczystości okolicznościowe;
 • współpracę z Rodzicami, warsztaty z rodzicami i dla rodziców.

Oferta dydaktyczna