• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

ŻŁOBEK
Opłata wpisowa: 500 zł - płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Miesięczne czesne: 1090 zł minus dotacja żłobkowa UM Lublin wynosząca 400 zł, czyli 690 zł – płatne do 10 dnia każdego miesiąca 12 miesięcy w roku.

PROMOCJA

 • Promocyjne czesne przez 6 mięsięcy w wysokości 590 zł przy podpisaniu umowy i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej do dnia 26 marca 2021 r.

Wyprawka: 150 zł (za semestr)
Wyżywienie: 14 zł dziennie (śniadanie - 3,50 zł; obiad - 8 zł; podwieczorek - 2,50 zł; nielimitowane napoje)

 

PRZEDSZKOLE
Opłata wpisowa: 400 zł - płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Miesięczne czesne: 520 zł – płatne do 10 dnia każdego miesiąca 12 miesięcy w roku.

PROMOCJA

 • Promocyjne czesne przez 6 mięsięcy w wysokości 490 zł przy podpisaniu umowy i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej do dnia 26 marca 2021 r.
 • Zwolnienie z jednej miesięcznej opłaty czesnego dla absolwentów Niepublicznego Żłobka Król Maciuś II przy podpisaniu umowy i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej do dnia 26 marca 2021 r.

Wyprawka: 150 zł (za semestr)
Wyżywienie: 14 zł dziennie (śniadanie - 3,50 zł; obiad - 8 zł; podwieczorek - 2,50 zł; nielimitowane napoje)

 

Wpłat czesnego można dokonywać w biurze w pok. 103A, ul. Paśnikowskiego 6 (parter w segmencie "A" budynku, w Sobieskim) w godz. 8.00-15.30 lub przelewem na rachunek bankowy Educo BSH: 96 1020 3176 0000 5502 0152 3562, PKO BP S.A. IV o/Lublin. Uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka w tytule przelewu.
Kontakt z księgowością:
Beata Tkaczyk, pok. 104A, tel. 81 524-70-85 (w godz. 7.30-15.30), beata.tkaczyk@sfera.lublin.pl 
Bożena Drąg, pok. 103A, tel. 81 524-70-83 (w godz. 12.00-16.00), bozena.drag@sfera.lublin.pl 

Wpłaty za wyżywienie są przyjmowane wyłącznie na konto bankowe dostawcy wyżywienia
MCMALEC: 59 1140 2004 0000 3502 7848 0818
Tytułem: imię i nazwisko oraz grupa, do której uczęszcza dziecko
Istnieje możliwość wnoszenia opłaty tylko za wybrane przez Rodziców posiłki. W przypadku nieobecności dziecka, opłaty za wyżywienie odliczone zostaną w kolejnym miesiącu.

Kontakt ws. posiłków:  
Dorota Niewęgłowska, tel. 81 524 70 95, 663 510 571 (w godz. 8.00-15.00), dorota.nieweglowska@sfera.lublin.pl

 

DODATKOWE PROMOCJE

Inne promocje w obrębie grupy Educo:

 • Zniżka 50 % wpisowego lub opłaty rekrutacyjnej – na drugie oraz każde kolejne dziecko kształcące się w ramach grupy Educo (Żłobek Król Maciuś II, Przedszkole Król Maciuś I, Przedszkole Król Maciuś  II, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Liceum im. Jana III Sobieskiego).
 • Zniżka 50 % miesięcznej opłaty czesnego przez cały okres nauki – dla dzieci pracowników Educo.
 • Zniżka 50 % wpisowego lub opłaty rekrutacyjnej – dla dzieci absolwentów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Liceum im. Jana III Sobieskiego kształcących się w naszych placówkach.
 • Zniżka 50 % wpisowego lub opłaty rekrutacyjnej – dla dzieci pracowników Grupy Bury.
 • Zniżka 5% - przy zapłacie za cały cykl kształcenia - 12 miesięcy.