• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Co nas wyróżnia

1. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenia do przedszkola dzieci zdrowych.
Nie przyprowadzamy dzieci, które:

 • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
 • są przeziębione lub chore,
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

2. W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków przynoszonych z domu - przedszkole to nie szpital.
3. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
4. W przypadku alergii pokarmowej, obowiązkiem rodzica jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
5. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, dlatego też prosimy o aktualne numery telefonów kontaktowych; natomiast obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
6. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że:

 • wieje silny wiatr,
 • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca
 • temperatura jest niższa od -100C,
 • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
 • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.

7. Zakładamy, że dziecko przyprowadzone do przedszkola jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. Dziecko może pozostać w sali tylko wtedy, jeśli zaczyna gorączkować lub pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia, choroby.

Co nas wyróżnia