• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Co nas wyróżnia

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Król Maciuś II to miejsce niezwykłe, stworzone, by zaspokajać dziecięcą ciekawość świata i pomagać dzieciom w poznawaniu i zrozumieniu rzeczy trudnych i tych całkiem oczywistych. To miejsce, w którym poszukujemy i wydobywamy talenty, które drzemią w dzieciach i dajemy im możliwości rozwoju. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, dbałość o szczegóły, wysoki poziom edukacyjny i nieustająca chęć rozwijania się.

 

Dlaczego Żłobek Król Maciuś II

Żłobek kompleksowy
Nasz żłobek, oprócz wysokiego standardu opieki pielęgnacyjnej, zapewnia dzieciom zrównoważony wszechstronny rozwój - indywidualny i społeczny. Każde dziecko traktujemy indywidualnie, z poszanowaniem jego własnego tempa rozwoju fizycznego i emocjonalnego. Jesteśmy po to, by zaspakajać potrzeby każdego dziecka, uczyć, bawić i odpowiednio przygotowywać do dalszej drogi edukacyjnej. Wierzymy, że obecnie podjęta praca,  zaowocuje na przestrzeni przyszłych lat, dlatego starannie dobrana kadra dokłada wszelkich starań, by zapewnić Państwa dziecku tyle uwagi, ile potrzebuje, uwzględniając jego niepowtarzalność i wyjątkowość.
Nasza placówka daje dzieciom radość, uczy je twórczo myśleć i działać w przyszłości.

Najlepsza opieka
Podchodzimy indywidualnie do potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców dzięki małej, 16-osobowej grupie, którą opiekują się równocześnie 3 opiekunki. Kadra żłobka to osoby posiadające nie tylko odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, ale również predyspozycje do pracy z dziećmi i wielkie serce. Opiekunki dbają o zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci, udzielają im wsparcia w trudnych chwilach, uczą samodzielności, organizują zajęcia dostosowane do ich wieku i możliwości.

Ciekawe zajęcia
Program zajęć jest urozmaicony – w każdym tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i edukacyjne. W ramach codziennych zajęć zapewniamy zabawy wspomagające wszechstronny rozwój, podczas których maluchy mogą wykazywać się samodzielnością i kreatywnością, a także ćwiczyć współpracę z rówieśnikami. Uczymy ich podstawowych umiejętności, takich jak korzystanie z nocnika, mycie rąk i zębów, samodzielne spożywanie posiłków. Rozwijamy sprawności komunikacyjne, ruchowe i pobudzamy zmysły. Uczymy zabawy z innymi dziećmi. Zapewniamy także opiekę logopedyczną i psychologiczną.

Bezpieczeństwo
Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo dzieci. Budynek jest ogrodzony. Żłobek wyposażone jest w stały monitoring sal. Posiadamy ogrodzony, bezpieczny plac zabaw, gdzie stwarzamy dzieciom wyjątkowe warunki do rozwoju i swobodnej zabawy na świeżym powietrzu.

Zdrowe żywienie
Dbamy o zdrowe żywienie i uczymy dzieci zasad właściwego odżywiania, serwując i przyzwyczajając je do smaku posiłków przygotowanych z produktów pełnowartościowych i mało przetworzonych. Uwzględniamy również indywidualne zalecenia dietetyczne.

Efektywna współpraca z rodzicami
Wyróżnia nas otwartość na potrzeby i oczekiwania rodziców. Wspieramy ich w procesie wychowania, podpowiadając rozwiązania trudnych sytuacji. Przekazując codziennie rzetelne informacje o sukcesach i zachowaniu dziecka, wspólnie dbamy  o jego rozwój. Poprzez wspólne uroczystości i spotkania budujemy więź miedzy żłobkiem a rodziną dziecka.

 

Przedszkole kompleksowe
Program naszego przedszkola ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój dzieci. Zaspokajamy dziecięcą ciekawość świata i pomagamy dzieciom w poznawaniu i zrozumieniu rzeczy trudnych i tych całkiem oczywistych. To miejsce, w którym poszukujemy i wydobywamy talenty, które drzemią w dzieciach i dajemy im możliwości rozwoju. Dbamy o to, aby w naszym Przedszkolu dzieci poprzez zabawę uczyły się współdziałania w grupie i poznawały reguły życia społecznego. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, dbałość o szczegóły, wysoki poziom edukacyjny i nieustająca chęć rozwijania się.

Zajęcia dodatkowe
Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych umożliwiających dzieciom zdobywanie różnorodnych doświadczeń, a przez to harmonijny rozwój we wszystkich sferach.
Zapewniamy także opiekę logopedyczną i psychologiczną.

Przedszkole efektywne
Podchodzimy indywidualnie do potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców dzięki małym, 15-osobowym grupom. Poprzez zróżnicowaną ofertę zajęć staramy się wydobyć z każdego dziecka to, co sprawia mu największą frajdę. Organizujemy zajęcia wyzwalające w dzieciach postawę "badacza". Takie sytuacje wywołują u dzieci zaangażowanie, odczucie radości i możliwość odniesienia sukcesu. Wykorzystujemy najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Kreujemy nową jakość nauczania.

Przedszkole bezpieczne
Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo dzieci. Budynek jest ogrodzony. Przedszkole wyposażone jest w stały monitoring sal.
Posiadamy ogrodzony, bezpieczny plac zabaw, gdzie stwarzamy dzieciom wyjątkowe warunki do rozwoju i swobodnej zabawy na świeżym powietrzu.

Najlepsza opieka
Nasz zespół tworzą osoby kreatywne, pełne pasji i optymizmu. Okazują dziecku ciepło i wsparcie, szanują je, liczą się z jego odczuciami, ale także jasno określają zasady i nieprzekraczalne granice. Wszyscy nauczyciele posiadają, wymagane przez MEN uprawnienia zawodowe. Są profesjonalistami, mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej i wciąż dbają o swój rozwój.

Zdrowe żywienie
Dbamy o zdrowe żywienie, ucząc dzieci zasad właściwego odżywiania, serwując i przyzwyczajając je do smaku posiłków przygotowanych z produktów pełnowartościowych i mało przetworzonych. Uwzględniamy również indywidualne zalecenia dietetyczne.

Efektywna współpraca z rodzicami
Wyróżnia nas otwartość na potrzeby i oczekiwania rodziców. Wspieramy ich w procesie wychowania, podpowiadając rozwiązania trudnych sytuacji. Przekazując codziennie rzetelne informacje o sukcesach i zachowaniu dziecka, wspólnie dbamy o jego rozwój. Poprzez liczne wspólne uroczystości i spotkania budujemy więź miedzy przedszkolem a rodziną dziecka.

Co nas wyróżnia