• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia przedszkola

Informujemy, iż 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Od godz. 7.00 zapraszamy nasze przedszkolaki. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią do placówki może wejść tylko jeden z rodziców. Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie przedszkola i poruszanie się w ściśle wyznaczonych obszarach.

Pierwsze zebrania z rodzicami odbędą się we wszystkich grupach 31 sierpnia 2020 w trybie on-line w godzinach ustalonych przez wychowawców.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa Przedszkola /wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola/, które będą obowiązywały w placówce. Wprowadzany reżim sanitarny i środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Prosimy także o zapoznanie się z:
- Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

oraz z obowiazaującymi w placówce regulaminami i dodatkowymi procedurami:
-Procedurami higienicznymi
- Procedurami dostarczania posiłków
- Regulaminami

- Procedurą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Z życia przedszkola