• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia przedszkola

W związku z reformą systemu oświaty w Polsce informujemy o zmianach organizacyjnych, jakie zostaną wprowadzone w naszych placówkach od nowego roku szkolnego. 

W naszym Przedszkolu Król Maciuś I nie zmieni się nic. Nadal będziemy przyjmować dzieci od 2,5 roku życia i prowadzić kolejne grupy wiekowe aż po zerówkę. Rekrutacja do wszystkich grup przedszkolnych oraz do zerówki będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach. 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego będzie funkcjonować nadal na dotychczasowych zasadach. Jedyną różnicą, w porównaniu z minionym rokiem szkolnym, będzie wstrzymanie naboru do klas pierwszych gimnazjum.

Największe zmiany będą dotyczyć Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego, w której nauczanie zostanie przedłużone o dwa lata. Klasy 7 będą zorganizowane na zasadach wypracowanych i sprawdzonych w Chrobrym oraz w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego. Uczniom klas 7 proponujemy:

- klasy profilowane lub zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów;
- podział na grupy z języka angielskiego w zależności od poziomu zaawansowania ucznia;
- możliwość wyboru drugiego języka obcego (j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski);
- realizację wychowania fizycznego z podziałem na grupy chłopcy–dziewczęta;
- zwiększoną liczbę godzin wybranych przedmiotów w porównaniu z ministerialną siatką godzin;
- zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych;
- atrakcyjne zniżki w opłatach.

Jesteśmy gotowi na przyjęcie do przyszłorocznych klas 7 również absolwentów klas 6 z innych szkół podstawowych, po spełnieniu przez nich naszych kryteriów rekrutacyjnych.

 

Z życia przedszkola