• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Rekrutacja

Do Przedszkola Król Maciuś I przyjmujemy dzieci:

- w wieku od 3 lat

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko,

które ukończyło 2,5 roku, jeżeli jego rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych oraz rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na komunikację z dzieckiem.

Rodzice, którzy podpiszą umowę o kształcenie i dokonają opłaty rekrutacyjnej do dnia 27 marca 2021 r. otrzymają promocyjne czesne przez 6 miesięcy.

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy:

  1. Złożyć w sekretariacie przedszkola wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”
  2. Zawrzeć umowę o kształcenie z przedszkolem
  3. Uiścić opłatę rekrutacyjną w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

…. a potem aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: tel. 81 524 70 88, mail: krolmacius@sfera.lublin.pl

REKRUTACJA TRWA DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Rekrutacja