• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Uczniowie 8a i 8b z pasją omawiali na lekcjach języka polskiego film Petera Weira "Stowarzyszenie Umarłych Poetów". Bohaterowie filmu stali się im bliscy, a ich nauczyciel John Keating wzbudził podziw i sympatię. Na zakończenie cyklu zajęć z filmem uczniowie sami wybrali formę pracy podsumowującej. 

8a zdecydowała się na tworzenie lapbooków. Uczniowie uznali, że ta forma najlepiej sprzyja zaprezentowaniu znajomości różnych zagadnień związanych z lekturą.

8b wybrała tworzenie internetowych gier w aplikacji "Kahoot". Potem uczniowie przeprowadzili rozgrywki online.

Obie formy pracy opierały się na współdziałaniu w grupie. Udowodniły, że uczniowie potrafią współpracować, dzielić obowiązki, pracować pod presją czasu, a także sprawnie prezentować wyniki swojej pracy.

Przebieg zajęć można obejrzeć na zdjęciach w naszej Galerii.

Z życia szkoły