• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    gimnazjum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach edukacji globalnej uczniowie klas 4b, 7a, 7b i 8a naszej szkoły zaangażowali się w ogólnopolski program „Klimat to temat!”. Szkolnymi koordynatorkami projektu są panie Beata Malec i Majka Chaciołka.

Program jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podejmuje aktualne zagadnienia związane z bliskimi nam wszystkim zjawiskami i wydarzeniami. Ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Projekt stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych.

Być może wydaje Ci się, że zmiana klimatu to temat odległy i Ciebie nie dotyczy? A jednak to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoi aktualnie ludzkość, a ludzkość to my!

Niech cała Polska pokaże, że warto dbać o klimat!

Uczniowie klasy 8a podczas lekcji wychowawczej zapoznali się z zagadnieniami związanymi z klimatem. Obejrzeli film obrazujący wpływ działalności człowieka na zmiany klimatyczne oraz zastanawiali się, jak im przeciwdziałać. W grupach stworzyli projekty idealnych osiedli mieszkaniowych – funkcjonalnych i wygodnych dla mieszkańców oraz sprzyjających dbałości o środowisko, w tym klimat.

Zobacz, jak przebiegała praca ósmoklasistów i jakie były jej efekty.

Z życia szkoły