• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

W dniu 9 października 2015 roku uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostało ono przeprowadzone przez ratowników medycznych.

Uczniowie dowiedzieli się, jak należy postępować, mając do czynienia z ofiarą wypadku lub osobą, która utraciła przytomność. Zapoznali się z zasadami resuscytacji. Omówili tryb postępowania w razie krwotoków i ran.

Była to bardzo ciekawa i niezwykle potrzebna lekcja.

W naszej Galerii można objrzeć zdjęcia ze szkolenia.

Z życia szkoły