• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

W dniach 19-25 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczą w XII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tegoroczny Festiwal przebiega pod hasłem "Nauka drogą do Nobla". Hasło nawiązuje do postaci wybitnego naukowca i dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, patronki UMCS. Celem Festiwalu jest upowszechnienie nauki poprzez prezentację najciekwaszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych Lublina. lfn

21 września uczniowie klasy 5b udali się do Instytutu Muzyki, gdzie uczestniczyli w spotkaniu z dr. hab. prof. nadzw. Mariuszem Dubajem pt. "Jak powstaje muzyka?". Klasa 3c wzięła udział w warsztatach "Mikroskopijni przyjaciele i wrogowie, czyli kolorowy świat grzybów" na Uniwersytecie Przyrodniczym.

22 września uczniowie klas 5a i 5b wzięli udział w warsztatach "Cyberprzemoc - jak jej przeciwdziałać i bezpiecznie poruszać się w sieci?" na KUL.  

Obejrzyj zdjęcia z tego ciekawego wydarzenia.

Z życia szkoły