• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Uczniowie klas 7 pod opieką wychowawczyń – pani Wioletty Foltyńskiej, pani Agnieszki Murak i pani Katarzyny Mikos – wzięli udział w trzydniowym treningu umiejętności społecznych „Bezludna Wyspa”.

Trening miał formę trzydniowej gry symulacyjnej, podczas której uczniowie wcielili się w rolę rozbitków, którzy w wyniku katastrofy statku znaleźli się na bezludnej wyspie. Aby na niej przetrwać, musieli samodzielnie ustalić plan działania, zadbać o wszystkie niezbędne elementy egzystencji (np. przygotowywanie pożywienia, organizację czasu pracy, zabawy i odpoczynku, planowanie kolejnych przedsięwzięć w celu przetrwania w trudnych warunkach). Uczniowie mieli możliwość sprawdzić się w nowych rolach, poznać tkwiący w nich potencjał, ale także ograniczenia, nad którymi powinni pracować. Zasady gry postawiły uczestników w sytuacji, w której musieli oni działać samodzielnie, bez możliwości uzyskania porady ze strony rodzica, opiekuna czy wychowawcy. Nauczyciele także musieli wyjść ze swojej roli – stali się obserwatorami dbającymi o bezpieczeństwo dzieci, jednak nie mogli udzielać żadnych wskazówek – do wszelkich rozwiązań uczniowie musieli dotrzeć sami.

Prowadzący szczególną uwagę zwracali na uczciwość, dobre uczestnictwo w działaniach, współpracę w grupach, umiejętność przewidywania, inicjatywę, pomysłowość, samodzielność, odpowiedzialność, kulturę osobistą, przestrzeganie przyjętych zasad, wrażliwość, brak agresji... Zachowania te znajdują odzwierciedlenie w sytuacjach trudnych, wymagających od uczestników przełamywania własnych słabości i ograniczeń: strachu, słabości fizycznej...

Wychowawczynie mogły lepiej poznać swoje zespoły klasowe, zaobserwować ich mocne i słabsze strony. Na tej podstawie będą mogły udoskonalić plany pracy wychowawczej z grupami, za które odpowiadają. Warsztaty pokazały jednoznacznie, jak na co dzień funkcjonują poszczególne klasy, kto jest w nich liderem, kto samotnikiem, a kto nie jest akceptowany…

To były niezwykle intensywnie i twórczo przeżyte trzy dni.

Zapraszamy do naszej Galerii.

Z życia szkoły