• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola Król Maciuś I z dn. 27.08.2020 r. wprowadzającym Procedurę bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującym na terenie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie od dnia 1 września 2020 r. 

Procedura została opracowana w konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców.

Zarządzenie nr 1/2020/2021

Procedura bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

Z życia szkoły