• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

witaj szkoo

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy inaczej niż zwykle.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego odbędzie się 1 września 2020 r. w sali gimnastycznej A na 2 piętrze wg następującego porządku:

- godz. 9:30 – klasy czwarte,

- godz. 10:30 – klasy pierwsze,

- godz. 11:30 – klasy zerowe.

Każdemu uczniowi wymienionych powyżej klas towarzyszyć może tylko jedno z rodziców. Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa na terenie szkoły. Do sali gimnastycznej A można wejść tylko od strony szkoły podstawowej.

Uczniowie pozostałych klas spotkają się z wychowawcami klas w swoich salach lekcyjnych:

- godz. 9:30 – klasy 7-8,

- godz. 10:00 – klasy 2-3,

- godz. 11:00 – klasy 5-6.

Do budynku szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie wymienionych klas. 

Podczas uroczystości uczniów obowiązuje odświętny strój szkolny. 

Prosimy, aby każdy z uczniów był zaopatrzony w torbę, do której będzie mógł zabrać podręczniki na nowy rok szkolny.

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zostanie odprawiona w niedzielę 30 sierpnia 2020 o godz. 11:30 w kościele Kapucynów na Poczekajce.

Pierwsze zebrania z rodzicami odbędą się we wszystkich klasach 2 września 2020 w trybie on-line w godzinach ustalonych przez wychowawców.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego odbędzie się 2 września 2019 r. w sali gimnastycznej A na 2 piętrze wg następującego porządku:

- klasy 7 i 8: godz. 9.45
- klasy 4-6: godz. 10.30
- klasy 1-3: godz. 11.15
- klasy 0: godz. 12.00

Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

Podczas uroczystości uczniów obowiązuje odświętny strój szkolny.

Z życia szkoły