• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od dnia 25 maja 2020 r. organizujemy w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 0 - 3.

Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia mają dzieci rodziców, których praca wiąże się z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami.

Zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym

Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19

Procedura sanitarno-higieniczna w czasie zagrożenia epidemicznego

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z życia szkoły