• Macius1
    Macius2
    podstawowka metka.fw
    gimnazjum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Zgodnie z zarządzeniem nr 60 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2018 roku, w roku szkolnym 2018/2019 na terenie województwa lubelskiego zostaną przeprowadzone dla uczniów szkół podstawowych następujące konkursy przedmiotowe:

1) polonistyczny,
2) matematyczny,
3) języka angielskiego,
4) języka niemieckiego,
5) języka francuskiego,
6) języka hiszpańskiego,
7) języka rosyjskiego,
8) chemiczny,
9) fizyczny,
10) historyczny,
11) geograficzny,
12) biologiczny.

Z regulaminem konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz zakresem wymagań możesz zapoznać się na stronie internetowej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (http://www.lscdn.pl)

Szkolne eliminacje konkursów przedmiotowych w naszej szkole zostaną przeprowadzone w dniach 8-19 października 2018 r.

Z życia szkoły