• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Z życia szkoły

Klasy 7 w naszej szkole będą zorganizowane na zasadach wypracowanych i sprawdzonych w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego. 

Jesteśmy gotowi na przyjęcie do przyszłorocznych klas 7 również absolwentów klas 6 z innych szkół podstawowych , po spełnieniu przez nich naszych kryteriów rekrutacyjnych. Stąd możesz pobrać kwestionariusz kandydata, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.

INFORMUJEMY, ŻE LICZBA CHĘTNYCH DO KLAS 7 PRZEKROCZYŁA LICZBĘ DOSTĘPNYCH MIEJSC. KOLEJNE ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY NA LISTĘ REZERWOWĄ.


Kryteria rekrutacyjne

Wyniki z pierwszego semestru klasy 6: 
- ocena ze sprawowania: co najmniej dobra 
- średnia ocen co najmniej 4,2 z następujących przedmiotów: język polski, języka angielski, matematyka, historia, przyroda

Uczniom klas 7 proponujemy: 

 • naukę w małych klasach - do 18 osób;
 • możliwość wyboru profilu klasy:
  - ogólny: dwie dodatkowe godziny j.polskiego (w tym jedna nt. wiedzy o kulturze i sztuce)
  - przyrodniczy: dodatkowe godziny matematyki oraz biologii (w kl. 7) i chemii (w kl. 8)
  - matematyczny: dodatkowe godziny matematyki oraz nauki programowania
 • naukę języków obcych w małych grupach: 5-12 osób, zgodnie z poziomem zaawansowania
 • możliwość wyboru drugiego języka obcego (j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski);
 • bezpieczeństwo w szkole, monitoring; ponadto, znamy wszyskich naszych uczniów;
 • stały wgląd rodzica w postępy w nauce - dziennik internetowy, indywidualne konsultacje;
 • realizację wychowania fizycznego z podziałem na grupy chłopcy–dziewczęta;
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych;
 • otwarte wi-fi dla uczniów;
 • entuzjazm do dobrej pracy całej naszej kadry nauczycielskiej :-)
 • bogatą ofertę zniżek
 • stypedia naukowe dla uczniów.

Z życia szkoły